After we recently upgraded our environment to Ivanti Workspace Control 10.12.0.0, we suddenly encountered issues with Citrix Published Applications. Users trying to launch a published application received an error “Application can’t be started…(Instant Passthru could not be resolved)

Ivanti Workspace Control

Although we had not made any changes to the Citrix XenApp Publishing integration within the Ivanti Console, we did check the configuration completely. Everything was configured as Ivanti says it should be set up.

Cause the update of our last golden image only updated Ivanti Workspace Control, we decided to downgrade the agent from 10.12.0.0 to 10.11.10.0, the version we were previously using. And yes, suddenly everything was working properly again.

Read More →

After analyzing the release notes of RES WM 2011 SR2/SR3, we decided to upgrade our customer site from RES WM SR1. As usual the upgrade went very smooth and seemed like a walk in the park.

A couple of days after the upgrade to SR3 we suddenly received a lot of support calls regarding blocked applications. We noticed that the AppGuard log was full of processes being blocked. This was quite strange because no new applications were deployed in the last couple of weeks.

Prior to SR2 the authorized process name field could only contain 15 characters. A long filename like “LongProcessName.exe” was registered as “LongProcessName”. No options were available to change this.

Read More →

Met RES WM is het mogelijk om netwerk printers te koppelen binnen de gebruikerssessie. Op deze manier kan een beheerder vooraf precies instellen welke printers een gebruiker toegewezen krijgt binnen zijn of haar sessie, afhankelijk van authorisatie of groepslidmaatschap.

Het toewijzen van een printer kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van een AD Groepslidmaatschap, Powerzone, Clientnaam of Workspace.Wij maken in veel gevallen gebruik van een AD Groepslidmaatschap, zodat het toekennen van printers door authoristiebeheer in de AD kan worden uitgevoerd en hiervoor geen mutaties in de RES WM configuratie behoeven te worden gemaakt.

Buiten deze statische printers (toegekend op basis van een groepslidmaatschap) is het voor zwervende gebruikers ook handig als men in ieder geval één printer krijgt op de locatie waar men op dat moment werkzaam is. Hiervoor maken we gebruik van Powerzones, waarbij we bijvoorbeeld een client VLAN kunnen gebruiken voor het koppelen van printers.

Read More →